Геологічний журнал

ISSN 0367-4290
Журнал висвітлює нові дані геологічної науки і практики, теоретичні розробки, наукові узагальнення, результати досліджень корисних копалин, дискусійні питання, нові концепції, гіпотези тощо. Розглядаються переважно об’єкти України, а також інших країн, якщо вони становлять загальнонауковий інтерес.

Засновниками журналу є Національна академія наук України та Інститут геологічних наук НАН України.

Журнал надає українським та зарубіжним суб'єктам великі можливості для реклами виробів, продуктів, технологій, послуг, які мають відношення до геології, мінеральної сировини, геологорозвідувальних робіт тощо.

Журнал розрахований на широке коло геологів: практиків, науковців, викладачів, інженерів, аспірантів, студентів.

Матеріали друкуються українською, російською та англійською мовами.

Періодичність - 4 рази на рік.


№ 4 (2016): Геологічний журнал

Зміст

І.І. Іщенко, Р.Й. Лещух, Л.М. Якушин
PDF
ст. 7 - 18
В.А. Коваленко
ст. 19 - 26
О.В. Грінченко, С.М. Бондаренко, В.С. Сидорчук
ст. 27 - 36
Г.В. Артеменко, Б.В. Бородиня, М.Е. Стеценко
ст. 37-52
А.В. Побережський, І. В. Бучинська, П.М. Явний, О.М. Шевчук
ст. 53 - 64
В.Г. Семенюк
ст. 65 - 76
А.Б. Ситніков
ст. 77 - 86
М.С. Огняник, Н.К. Парамонова
ст. 87 - 102
Н.К. Парамонова, І.С. Гамшеєва, І.М. Запольський
ст. 103 - 114
Н.К. Парамонова, І.С. Гамшеєва, І.М. Запольський
ст. 103 - 114

Із історії науки

Видатний стратиграфта палеонтолог ЛЕОНІД СІГІЗМУНДОВИЧ ЛІБРОВИЧ (До 125-річчя від дня народження)
М.М. Шаталов
ст. 115 - 118

Втрати науки

Пам’яті ОЛЕКСІЯ ІЛЛІЧА САХАЦЬКОГО
 
PDF
ст. 119 - 120