ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИПОВЕРХНЕВИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ З МЕТОЮ ВИВЧЕННЯ ГЕОЛОГО-ГЕОХІМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗЕЛЕНОГАЙСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ОДНОІМЕННОЇ ІМПАКТНОЇ СТРУКТУРИ

В.Г. Семенюк

Анотація


Проведено комплекс приповерхневих структурно-геологічних, термометричних і атмогеохімічних досліджень (СТАГД) з метою вивчення структурно-геологічної будови Зеленогайської площі. Комплексом польових, лабораторно-аналітичних та камерально-тематичних робіт встановлені характеристики розподілу температурних, еманаційних і газогеохімічних полів. 

 


Ключові слова


СТАГД; Зеленогайська імпактна структура

Посилання


Багрій І.Д. Розробка геолого-структурно термо-атмогеохімічної технології прогнозування пошуків корисних копалин та оцінки геоекологічного стану довкілля / І.Д. Багрій. – К.: Логос. – 2013. – 511 с.

Багрій І.Д. Обґрунтування нової пошукової технології та її адаптація на традиційних і нетрадиційних нафтогазоносних об’єктах імпактних структур України / І.Д. Багрій // Геол. журн. – 2015. – № 2 (351). – С. 125–126.

Білик Н., Яценко І., Побережська І., Степанов В. Перша знахідка кусонгіту в експлозивних утвореннях України / Н. Білик, І. Яценко, І. Побережська, В. Степанов // Мінерал. зб. – 2014. – № 64, вип. 1. – С. 103–110.

Вальтер А.А., Брянский В.П., Рябенко В.А., Лазаренко Е.Е. О взрывной (метеоритной) природе Зеленогайской структуры на Украинском щите / А.А. Вальтер, В.П. Брянский, В.А. Рябенко, Е.Е. Лазаренко // Докл. АН СССР. – 1976. – Т. 229, № 1. – С. 160–162.

Голубев В.А., Мельничук Э.В., Рафенко С.Ф. Отчет о поисках кольцевых структур и оценка их алмазоносности в центральной части Украинского щита / В.А. Голубев, Э.В. Мельничук, С.Ф. Рафенко / Уманская поисковая партия Правобережной экспедиции, 1976-1979 гг. – Умань, 1980.

Гуров Е.П. Импактное кратерообразование в истории Земли / Е.П. Гуров, П.Ф. Гожик. – Киев: НТП «Нефтегаз-прогноз», 2006. – 217 с.

Калашник А.А., Кирьянов Н.Н., Палкина Е.Ю. Алмазоперспективные структуры Ингульского мегаблока Украинского щита / А.А. Калашник, Н.Н. Кирьянов, Е.Ю. Палкина // Наук. пр. Укр НДМІ НАН України. – 2013. – № 13, ч. 2. – С. 39–64.

Макивчук О.Ф., Калашник А.А., Кузьмин А.В. Развитие минерально-сырьевых баз урана и тория Украины, перспективы алмазоносности Кировоградского мегаблока Украинского щита по результатам работ КП «Кировгеология» / О.Ф. Макивчук, А.А. Калашник, А.В. Кузьмин // Мінер. ресурси України. – 2012. – № 2. – С. 38–47.

Михайлов В.А. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Кн. 7. Метан вугільних родовищ, газогідрати, імпактні структури і накладені западини Українського щита / В.А. Михайлов, О.Ю. Зейкан, А.М. Коваль та ін. – К.: Ніка-Центр, 2013. – 368 с.

Пояснювальна записка «Державна геологічна карта України». Масштаб 1 : 200 000. Серія центральноукраїнська. Аркуш М-36XXVII (Знам’янка). – К., 2004. – 89 с.

Федоришин Ю.І., Маківчук О.В. Причина походження Зеленогайської структури: падіння метеориту чи ендогенний процес? / Ю.І. Федоришин, О.В. Маківчук // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. – 2004. – T. 2. – С. 51–64.

Яценко И.Г., Бекеша С.Н., Билык Н.Т. Мантийные сферулы и гиалокласты эксплозивного происхождения в палеогеновых отложениях Скибовой зоны Карпат / И.Г. Яценко, С.Н. Бекеша, Н.Т. Билык // Міжнар. наук.-практ. конф. «Континентальний неовулканізм альпійської складчастої зони Східної Європи». – К., 2013. – С. 59–61.

Кузьмин А.В., Заяц В.Б. К вопросу о перспективах обнаружения урановых месторождений в вулкано-тектонических структурах Украинского щита // Зб. наук. пр. Ін-ту геохімії навколиш. середовища. – 2012. – Вип. 20. – С. 43–49.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##

Адреса: 01054, Київ, вул. О.Гончара, 55-б
Тел.: +3 8 (044) 486-38-76
E-mail: geoj@bigmir.net