ТИПІЗАЦІЯ ГРАНІТОЇДНИХ УТВОРЕНЬ ТА ЇХ РУДОНОСНІСТЬ

О.В. Грінченко, С.М. Бондаренко, В.С. Сидорчук

Анотація


 У статті надаються відомості про проблеми типізації гранітоїдних утворень та їх можливого металогенічного навантаження. Серед існуючих принципів класифікації найбільш прийнятною з погляду металогенії залишається міжнародна типізація гранітів з виділенням I- та S-типів, що була запропонована австралійськими вченими B.W. Chappell, A.J.R. Whіte [Chappell, White, 2001]. Вона певним чином відповідає принципам регіональної класифікації, що була запропонована І.Б. Щербаковим [Щербаков, 2005] для типізації гранітоїдів Українського щита з виділенням апобазитової та апопелітової серій гранітів.

Згідно з класифікацією B.W. Chappell, A.J.R. Whіte, орогенні граніти можуть бути розподілені на підставі складу протоліту на продукти плавлення переважно вивержених (І-тип) або осадових (S-тип) материнських порід. До гранітоїдів I-типу відносяться відміни, які змінюються за складом від тоналітів (кварц-діоритів) до гранодіоритів та характеризуються присутністю біотиту, сфену, амфіболу, клінопіроксену в якості залізисто-магнезіальних мінералів та магнетиту. Гранітоїдні утворення S-типу відповідають за складом різновидам від адамелітів (кварц-монцонітів) до гранітів і характеризуються присутністю мусковіту і червоно-коричневого (багатого на Tі) біотиту та зазвичай гранату, кордієриту. Акцесорні фази представлені монацитом, уранінітом та ільменітом.

Серед найважливіших параметрів, які можуть впливати на металогенічну спеціалізацію гранітоїдних комплексів, визначаються: тип гранітного протоліту; можливий тренд еволюції складу; ступінь фракціювання; стан окиснення.

 


Ключові слова


граніти; типізація; мінералізація

Посилання


Галий С.А., Есипчук К.Е., Когут К.В., Кондратенко П.А. Вербинское месторождение молибдена (северо-запад Укра инского щита): петрография, минералогия, условия формирования. Минерал. журн. 2000. № 4. С. 73-84.

Есипчук K.Е. Петролого-геохимические основы формационного анализа гранитоидов докембрия. Киев: Наук. думка, 1988. 264 с.

Есипчук К.Е. и др. Гранитоиды Украинского щита. Петрохимия, геохимия, рудоносность (справочник). Киев: Наук. думка, 1993. 302 с.

Есипчук К.Е., Шеремет Е.М., Зинченко О.В. и др. Петрология, геохимия и рудоносность интрузивных гранитоидов Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1990. 234 с.

Клочков В.М., Пійяр Ю.К., Шевченко О.М., Клочков С.В., Пилипчук О.М. Кіровоградський орогенний пояс. Будова та еволюція. Мінер. ресурси України. 2006. № 2. С. 18-22.

Махлаев Л.В. Граниты – визитная карточка Земли (почему их нет на других планетах). Соросовский образовательный журнал. 1999. № 3. С. 93-102.

Металлогения докембрийских гранитоидов / под ред. Лучицкого И.В. Москва: Наука, 1983. 296 с.

Митрохин О.В. Анортозит-рапаківі-гранітна формація Українського щита (геологія, речовинний склад та умови формування): Автореф. дис. ... д-ра геол. наук. Київ, 2011. 36 с.

Толстой М.І., Гасанов Ю.Л., Костенко Н.В. та ін. Петрогеохімія і петрофізика гранітоїдів Українського щита та деякі аспекти їх практичного використання. Київ: Вид. центр «Київ. ун-т», 2003. 329 с.

Ходоревская Л.И. Гранитизация амфиболитов. Ч. 2. Основные закономерности физических и химических явлений при процессах фильтрации флюидов через породу. Петрология. Т. 12, № 3. С. 321-336.

Щербаков И.Б. Петрология Украинского щита. Львов: ЗУКЦ, 2005. 364 с.

Щербаков И.Б., Есипчук К.Е., Орса В.И. Гранитоидные формации Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1984. 192 с.

Blevin P.L., Chappell B.W., 1992. The role of magma sources, oxidation states and fractionation in determining the granite metallogeny of eastern Australia. Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences, 83, p. 305-316.

Cerny P., Ercit T.S., 2005. Сlassification of granitic реgmatites revisited. Canadian Mineralogist, 43, 2005-2026.

Chappell B.W., White A.J.R., 2001. Two contrasting granite types: 25 years later. Australian Journal of Earth Sciences, 48, 4, p. 489-499.

Condie K.C., Belousova E., Griffin W.L., Sircombe K.N., 2009. Granitoid events in space and time: Constraints from igneous and detrital zircon age spectra. Gondwana Research, Vol.15. P. 228-242.

Hawkesworth C.J., Dhuime B., Pietranik A.B., Cawood P.A., Kemp A.I.S., Storey C.D. The generation and evolution of the continental crust. Journal of the Geological Society. 2010. Vol. 167. P. 229-248.

Herzberg C., Condie K., Korenaga J. Thermal history of the earth and its petrological expression. Earth and Planetary Science Letters. 2010.

Vol. 292. P. 79-88.

Ishihara S. The redox state of granitoids relative to tectonic setting and earth history: The magnetite-ilmenite series 30 years later. Geological Society of America Special Papers. Vol. 389. P. 23-33.

Patino Douce A.E. What do experiments tell us about the relative contributions of crust and mantle to the origin of granitic magmas. In: Castro, A., Fernбndez, C. & Vigneresse, J. L. (eds.) Understanding Granites. Integrating New and Classical Techniques. Special Publications, Geological Society. London. Vol. 168. P. 55-75.

Read H.H. Granites and granites. Geological Society of America Memoir. 1948. Vol. 28. P. 1-20.

Sawyer E.W. Migmatites formed by waterfluxed partial melting of a leucogranodiorite protolith: Microstructures in the residual rocks and source of the fluids. Lithos.Vol. 116. P. 273-286.

Sial A.N., Bettencourt J.S., De Campos C.P., Ferreira V.P. Granite-related ore deposits: an introduction. Geological Society, Special Publications. ondon. Vol. 350. P. 1-5.

Taylor S.R., McLennan S.M. Planetary crusts: their composition, origin and evolution. New York: Cambridge University Press, 2009. 378 p.

White A.J.R., Chappell B.W. Ultrametam orphism and granitоid genesis. Tectonophysics. 1977. Vol. 43. P. 7-22.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##

Адреса: 01054, Київ, вул. О.Гончара, 55-б
Тел.: +3 8 (044) 486-38-76
E-mail: geoj@bigmir.net